#Name of the PresidentYear
1SIR CLAUDE ENLIS K. T.1944
2LT. COL. A. W. ADAMS1946
3COLONEL L. O. CLARKE1946
4SIR MANNECKJI MEHTA K. T.1947
5MAJ. GEN. D. R. THAPER C.I.E.O.B.E.1948 – 1949
6HON’BLE MAJOR JUSTICE D. V. VYAS I.C.S.1950 – 1951
7MR. N. W. KAMTE M.B.E.I.P.1952 – 1953
8MR. B. B. PAYMASTER I.C.S.1954 – 1956
9MR. U. M. MIRCHANDANI I.C.S.1957
10MR. KHAN BAHADUR S. R. KOTHAWALA1958 – 1959
#Name of the PresidentYear
1MR. C. B. NAGARKAR I.C.S.1960
2MAJ. GEN. Y. S. PARANJAPE1961 – 1963
3MAJ. GEN. E. A. R. ARDESHIR1964 – 1968
4MR. N. D. NAGARVALA1968 – 1969
5MR. EBRAHIM D. CHINOY1969
6MR. R. B. PATEL1969 – 1971
7MR. EBRAHIM D. CHINOY1971 – 1973
8MR. GUSTASP RASHID1973 – 1975
9CAPT. P. S. MAHINDRA1975 – 1977
10MR. PREMCHAND BAFANA1977 – 1978
11MR. KRISHAN W. KOCHHAR1978 – 1980
#Name of the PresidentYear
1MR. ANIL S. SULE1980 – 1982
2DR. SUBHASH PATKI1982 – 1984
3MR. R. G. JOBANPUTRA1984 – 1986
4MR. ATUR SANGTANI1986 – 1988
5MR. N. W. LIMAYE01.06.1988 – 29.09.1988
6MR. SAM F. IRANI1988 – 1990
7MR. LALIT SANGTANI1990 – 1992
8DR. SHARAD CHAUDHARI1992 – 1994
9MR. CHANDU BORDE1994 – 1996
10MR. R. C. BAJAJ1996 – 1998
11MR. NITIN R. DESAI1998 – 2000
#Name of the PresidentYear
1MR. RAMESH KOCHHAR2000 – 2002
2MR. DILIP SANGHVI2002 – 2004
3MR. MUNIR CHINOY2004 – 2006
4MR. ANIL SEOLEKAR2006 – 2008
5MR. MANOJ S. MALKANI2008 – 2009
6MRS. REKHA KRISHAN2009 – 2012
7MR. RAJIV SANGTANI2012 – 2014
8MR. SWASTIK SIRSIKAR2014 – 2016
9MR. RAJIV SANGTANI2016 – 2018
10MR. RAHUL DHOLE PATIL2018 – 2020